Propozice na poslední závod Pyranha Cupu - ?eského poháru vodák?, a to St?elu 2011 si m?žete stáhnout zde. P?ipomínám, že elektronickou verzi p?ihlášek m?žete stáhnout na www.kanoe.cz v sekci "Pravidla".

 

Po?et startovních ?ísel je omezen na 400 (ostatn? jako na každém závodu PC-?PV), volné splutí není umožn?no v?bec. Pozn.: vzhledem ke skute?nosti, že ?ty?ista ?ísel nebylo v posledních deseti letech ani jednou vy?erpáno, registrace p?edem není nutná ani možná. Respektujte tato omezení a k volnému splutí St?ely prosím využijte jiného období zvýšeného stavu vody, p?ípadn? je možno splouvat horní tok St?ely ze Žlutic do Rabštejna nebo naopak spodní tok z Mladotic do Berounky.

Aktualizováno (Středa, 24 Srpen 2011 10:40)

Zobrazeno: 4034 x